Yayınlar

AYDIN, Ö.,METE,İ., AKDENİZ, Ö., ÖZKARAKAŞ, H., ELÇİN, C.: LarinksinVerrüköz Karsinomu. İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 2(4): 263 – 266, 1999.

İŞERİ, M., KESKİN, G., AKDENİZ, Ö., ÖZKARAKAŞ, H., KUTLUAY, P.: Benign ParoksismalPozisyonelVertigodaModifiyeEpley Manevrası. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 6(1): 50-54, 1999.

AYDIN, Ö., ÖZKARAKAŞ, H., KESKİN, G., AKDENİZ, Ö. : Burun ve Sinüs Kaynaklı MukozalKontaktBaşağrıları. KBB Klinikleri , 1(3): 126 – 131, 1999.

AKDENİZ, Ö., AYDIN, Ö., ÖZKARAKAŞ, H., ÇİFTCİ, E.: Fonksiyonel Boyun DisseksiyonlarındaİnternalJugulerVen Açıklığının Değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 7(2): 153 – 156, 1999.

TUNÇEL, İ., ÖZKARAKAŞ, H., AYDIN, Ö, AKDENİZ, O., ÖZKARAKAŞ, O.: OrofarengealTopikal Anestezinin Sağlıklı Kişilerde Solunum Fonksiyon Testlerine Etkisi.
PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 21(2): 81 – 84, 1999.

TUNÇEL, İ., ÖZKARAKAŞ, H., AYDIN, Ö., DURSUN, N., DURSUN, E.,AKDENİZ, Ö.: RomatoidArtritin Ortakulak Kemikcik Eklemleri Üzerindeki Etkilerine Odyometrik ve İmpedansmetrik Yaklaşım. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 21(3): 145 – 148, 1999.

ÖZKARAKAŞ, H., AYDIN, Ö., AKDENİZ, Ö., TUNÇEL, İ.: Vertrebrobaziler Dolikoektazi ( Olgu sunumu). PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 21(3): 167 – 170, 1999.

ÖZKARAKAŞ, H., AYDIN, Ö., AKDENİZ, Ö., KANSU, L.: Otozomal Dominant Sensorinöral İşitme Kaybı. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 7 (1): 6-10,

AYDIN, Ö., OĞUZ, A., ÖZKARAKAŞ, H., KESKİN, G., AKDENİZ, Ö.: Çocuklarda AdenoidalHipertrofinin Değerlendirilmesinde Transnazal Endoskopi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi. Dergisi. 7(1) : 17- 19, 1999.

LARENKS KANSER CERRAHİSİ SONRASI SESİN KARŞILAŞTIRMALI AKUSTİK ANALİZİ .METE İŞERİ, ÖMER AYDIN, EMRE ÜSTÜNDAĞ, ÖNDER AKDENİZ, ALİ OĞUZ .:Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi – 1999 6(2):146-150

KRONİK SÜPÜRATİF OTİTİS MEDİA TEDAVİSİNDE TOPİKAL KLORAMFENİKOL-METİL PREDNİZOLON KOMBİNASYONU ATİLLA ŞENGÖR, ALTAY ATEŞPARE, HALUK ÖZKARAKAŞ, SILA AKALIN, ÖNDER AKDENİZPTT Hastanesi Tıp Dergisi – 2001 23(3):146-149 

İŞERİ M.,AKDENİZ Ö.,ÖZKARAKAŞ H.: Scuba Dalışlarında Otolarengolojinin Yeri. Kocaeli üniversitesi Tıp Dergisi. 2(3-4); 1997

×