Sunumlar

1.ÖZKARAKAŞ , H., AYDIN, Ö., AKDENİZ, O., KANSU, L.: Otozomal Dominant
Sensörinöral İşitme Kaybı. 24. Ulusal Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi.
23- 27 Eylül 1997,Antalya. (Eğitsel Kurs).

2.AKDENİZ, Ö., AYDIN, Ö., ÖZKARAKAŞ, H., ÜSTÜNDAĞ, E.: Goldenhar
Sendromu. 24. Ulusal Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 23-27 Eylül
1997,Antalya.

3.ÖZKARAKAŞ , H., AYDIN, Ö., KOCA, Ö., AKDENİZ, Ö.: Glomus Tümörleri, 6 Olgu
Nedeniyle. 25. Ulusal Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 18-22 Eylül 1999.
İzmir.

4.AKDENİZ, Ö., ÖZKARAKAŞ,H., AYDIN,Ö., KANSU, L., BAYÜLKEM, K.:
Parkinson Hastalığında Stapes Refleks Değişikliklerinin İncelenmesi. 25. Ulusal
Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi.18-22 Eylül 1999.

5.ŞENGÖR, A., ATEŞPARE, A., ÖZKARAKAŞ, H., AKALIN, S., AKDENİZ, Ö.:
TopicalChloramhenicol-Methylprednisolonecombination in thetreatment of ChronicOtitis Media

6.MÜEZZİNOĞLU B.,AKDENİZ,Ö., ÖZKARAKAŞ H.:
Expression of MMP-9, E-Cadherinandtenascin in larngealsquamouscellcarcinoma. 18th EuropeanCongress of Pathology.September 8-13,2001,
Berlin,Germany.

×